“Od dva tereta, prvo prenosi teži,
pa će ti drugo teško biti lakše
za jedan već savladani napor.

Odlučuj se za putovanja kad je nepogoda
i kad su zametnuti tragovi.

Biraj neshvatljiviju nauku.
Ne počinji vec započete stvari.

Tebe ne interesuju pitanja.
Tebe interesuje samo poslednje pitanje.”