Dnevni Centar za djecu i porodicu “Defendologija” , juče je obiljezio 18. Oktobar, Medjunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima. Ova organizacija vec deceniju unazad jedina je u Crnoj Gori koja pruza direktnu pomoc i podrsku djeci i mladima sa problemima u ponašanju, posebno akcentujući djecu zrtve prosjačenja, kao jednog od oblika trgovine ljudima.

Na Glavnom gradskom trgu u Nikšiću, ali i drugim lokacijama u gradu juče su gradjane informisali o fenomenu trgovine ljudima, oblicima, mehanizmima prevencije, a dijelili su i flajere i promotivni materijal.
Direktorica Dnevnog Centra, Jelena Milic naglasila je da je trgovina ljudima slozen fenomen, koji u svojim razlicitim oblicima moze obuhvatiti svakoga od nas. Te da zato kao drustvo moramo reagovati pravovremeno, edukovati mladje generacije o načinima prevencije, mjerama opreza. O ovom problemu ne trebamo govoriti samo kada se desi, kao ni sporadično kada su u pitanju obilježavanja Medjunarodnih dana. Ovo je tema za svaki dan!