Društvo mladih ekologa Nikšić (DMEN) u Plužinama počelo je realizaciju projekta pod nazivom „Eko turistička valorizacija Plužina i Regionalnog parka Piva“.

 

Direktor DMEN-a Miodrag Karadžić kaže da je projekat usaglašen sa Strateškim planom razvoja opštine Plužine 2012-2017 i smatra da će njegovom realizacijom doprinijeti promovisanju eko turizma a samim tim doprinijeti očuvanju životne sredine i jačanju standarda održivog razvoja ovog predjela.

,,Opšti cilj projekta je stvaranje uslova za bolju eko-turističku valorizaciju opštine Plužine i veće informisanje javnosti o kapacitetima ove regije za održivu eko-turističku valorizaciju”, ističe Karadžić.

Projekat je finansiran iz budžeta opštine Plužine u iznosu od 1500 eura.

U okviru projekta, DMEN će plasirati promotivni material, organizovati kampanju sa turistima na većoj eko-turističkoj promociji Plužina i Pive, učestvovati u edukaciji djece i lokalnog stanovništva, kao i izradi i postavljanju turističke signalizacije.

,,Osim lokalne zajednice posebna ciljna grupa u ovom projektu su nam turisti koji posjećuju opštinu Plužine. Projekat ćemo iskoristiti i da dodatno promovišemo široj javnosti kapacitete i karakteristike regionalnog parka „Piva“, koji je proglašen prošle godine i prvi je te vrste u Crnoj Gori”, kazao je Karadžić.

D.D