EKONOMIJA

Iako je nova vlast ranije najavila da će od 1. jula sva djeca do šest godina primati dječiji dodatak u iznosu od 30 eura, to će se desiti tek od 1. oktobra. Skupštinski Zakonodavni odbor je na današnjoj sjednici ocijenio danas da su izmjene Predloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojim je predviđeno uvođenje dječijeg dodatka od 30 eura za djecu do šest godina u skladu sa Ustavom i pravnim poretkom Crne Gore.

Podsjećamo da je dopunama predviđeno da sva djeca do šest godina primaju 30 eura dječijeg dodatka, a protiv toga je bila poslanica Socijaldemokratske partije SDP Draginja Vuksanović Stanković. Ona je ocijenila da se na taj način diskriminišu ostala djeca, što je kako je rekla, suprotno Porodičnom zakonu.
“Porodični zakon dijeli djecu u dvije kategorije. Djeca do 14 godina kao mlađi maloljetnici, i od 14 do 18 kao stariji maloljetnici. Ovaj predlog zakona da se dodjeljuje dječiji dodatak djeci do šest godine, krši se Ustav, a krše se i odredbe Porodičnog zakona jer je dijete lice do 18 godine života”, tvrdi ona.
Govoreći o primjeni zakona koja je prolongirana za jesen, Vuksanović Stanković je pitala da li su u budžetu koji je još nije usvojen opredijeljena sredstva za dječiji dodatak i besplatne udžbenike.
Dragan Ivanović iz Socijalističke narodne partije je kao jedan predlagača izmjena Predloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti je kazao je da će se zakon umjesto od 1. jula primjenjivati od 1. oktobra.
“Predložene izmjene imaju za cilj da se izjednače sva djeca do šest godina, nezavisno od materijalnog stanja roditelja. Djeca koja su korisnici materijalnog obezbjeđenja, dodatka za njegu i pomoć, lične invalidnine i bez roditeljskog staranja će primati dječiji dodatak do 18. godine, uz neke izuzetke”, istakao je Ivanović.
Prema riječima Ivanovića, iznos od 30 eura nije veliki, pa na to utiče finansijska situacija u Crnoj Gori.
Na danas održanom nastavku Treće sjednice, Zakonodavni odbor je razmotrio i pozitivno se izjasnio i o Predlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu, Predlogu zakona o izmjeni Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju i Predlogu odluke o izmjenama Poslovnika Skupštine Crne Gore.
Izvor: CdM