Cilj projekta Digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem je unapređenje procesa u oblasti digitalnog upravljanja zemljištem i to kroz unapređenje transparentnosti i modernizaciju usluga u procesu digitalnog upravljanja zemljištem, kao i regionalnu razmjenu iskustava, kazala je na jučerašnjem inicijalnom sastanku projekta savjetnica predsjednika Privredne komore Crne Gore Nina Drakić.

 

Kako je saopšteno iz Privredne komore, na sastanku su učestvovali njihovi, kao i predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, te projektnih partnera GIZ-a, NALED-a i Telegroup-a.
“Dužina trajanja projekta je 35 mjeseci, do oktobra 2022. godine. Očekivani rezultati projekta su modernizacija usluga i procedura za upravljanje zemljištem u odabranim lokalnim samoupravama u navedenim državama; unaprijeđeno prikupljanje podataka i praćenje upotrebe poljoprivrednog zemljišta; povećano zadovoljstvo i broj zakupaca (korisnika) poljoprivrednog zemljišta; regionalna razmjena iskustava u upravljanju poljoprivrednim zemljištem između relevantnih nacionalnih aktera u cilju uspostavljanja održivog sistema upravljanja ovim tipom zemljišta i doprinos procesu digitalizacije u čitavom regionu”, navode u PKCG.
Za pilot projekat Digitalizacije opštinskog upravljanja zemljištem koji sprovodi BFC SEE mreža (NALED, PKCG, PKRS) uz podršku Telegroup-a i Njemačke razvojne saradnje odabrane su opštine iz Srbije, BiH i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore koje će u svojim sistemima uspostaviti ili poboljšati upravljanje zemljištem uz podršku digitalnog softverskog rešenja AgroLIFE. Nekoliko opština iz Srbije koje su uveliko korisnici Telegroup AgroLIFE softvera dalje će razvijati svoje digitalno upravljanje zemljištem uključivanjem meteo-stanica, koje omogućavaju efikasniju realizaciju svakodnevnih poljoprivrednih aktivnosti na osnovu podataka u realnom vremenu, dok će u crnogorskom Ministarstvu i opštinama u BiH po prvi put biti uveden AgroLIFE softver.
“Ovaj projekat je veoma značajan za sve pomenute zemlje koje streme ulasku u Evropsku uniju i doprinijeće da se unaprijedi upravljanje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države i održivom korišćenju raspoloživih resursa”, rekla je Amira Omanović iz GIZ-a.
Nakon inicijalnog sastanka predviđeno je da u okviru projekta, do kraja 2020. godine, bude izrađena status quo i analiza stanja u upravljanju poljoprivrednim zemljištem, na osnovu koje će Ministarstvo poljoprivrede dobiti tehničke specifikacije i preporuke neophodne za unapređenje vođenja podataka o zemljištu koje se daje u zakup (npr. broju parcela, površini, katastarskim opštinama, klijentima, zakupcima i dr). Uslijediće priprema i sprovođenje informativne kampanje za farmere i druge zainteresovane strane. Projekat će obuhvatiti i obuke za podizanje kapaciteta predstavnika Ministarstva za odgovorno upravljanje poljoprivrednim zemljištem i upotrebu AgroLife softvera, budućih trenera koji će obučavati poljoprivrednike, te zakupaca obradivog zemljišta.
“Iniciraće se i sprovesti, između ostalog, kampanja upoznavanja sa značajem i potencijalima digitalno podržanog upravljanja poljoprivrednim zemljištem. Kampanja je usmjerena ka donosiocima odluka i široj javnosti kako bi se stvorila svijest o izazovima, zahtjevima i najboljim praksama upravljanja zemljištem i drugim zainteresovanim stranama”, dodaju u PKCG.
Softversku platformu AgroLife predstavio je Darko Šolar iz TeleGroup-a.
AgroLIFE softver, koji je razvila kompanija “Telegroup”, omogućava korisnicima automatizovano upravljanje, pregled i obradu podataka neophodnih za kvalitetno upravljanje zemljištem, kao i praćenje promjena nastalih na parcelama. Ovaj softver omogućiće i vlasnicima poljoprivrednih dobara da efikasno planiraju, organizuju i upravljaju poljoprivrednom proizvodnjom s ciljem povećanja prinosa, ukupnih prihoda i smanjenja operativnih troškova. Šolar je prezentovao detalje softvera koji se između ostalog koristi katastarskim podacima, satelitskim i snimcima sa terena, servisima najpreciznije vremenske prognoze.
“Uvođenjem ove platforme dobija se svojevrsna “poljoprivreda na dlanu” – podaci koji su jednako korisni za zakupce zemljišta, lokalne samouprave, te Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja”, ocijenio je Šolar.
On je naglasio da će mobilna verzija aplikacije biti besplatna i da će se naći na servisu Google Playstore na teritoriji Crne Gore.
Rahela Nišavić iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja je ocijenila da je projekat veoma koristan u oblasti upravljanja zemljišta koje je u državnoj svojini, a dato je u zakup. Ona je navela da je cilj da se što više zemljišta u vlasništvu države koristi u agraru na održiv način.
“Softver AgroLife je platforma koja može da ukaže na potrebu usklađivanja podataka o zemljištu u odnosu na stanje na terenu. Riječ je o korisnoj alatki kako za Ministarstvo poljoprivrede tako i za druge državne institucije kojima je u nadležnosti upravljanje zemljištem”, kazala je Nišavić.
Uslijedila je diskusija učesnika o detaljima primjene softverskog rješenja.
U radu sastanka pored gore pomenutih učestvovali su i Nataša Božović, Mirsad Spahić, Enes Đokaj, Amra Terzić i Zoran Mučalica iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Bojan Vojvodić iz GIZ-a, Sanja Mugoša, Stefan Đurović iz Telegroup-a, Stefanos Jokić iz NALED-a i Stefan Jovanović iz Privredne komore.
Projekat „Digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem” sprovodi se u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori uz finansijsku podršku njemačkog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj u sklopu develoPPP.de programa javno-privatnog partnerstva.