Član Opštinskog odbora Demokrata Nikšić Nemanja Vuković poručuje Nikšićanima ,,Demokrate će stati na kraj namještenim konkursima u Nikšiću i pri zapošljavanju omogućiti doslovno sprovođenje zakona, koji zabranjuje favorizaciju ili diskriminaciju kandidata po političkom, nacionalnom, vjerskom ili bilo kojem drugom opredjeljenju”.

 

Opština Nikšić je za potrebe Uprave javnih prihoda i Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj raspisala konkurse za 19 radnih mjesta, za koja se traže savjetnici i referenti iz različitih oblasti.

,,U junu je skoro stotinu osoba zaposlenih u Opštini Nikšić sporazumno raskinulo ugovor. Visine otpremnina iznosile su između 1.500 i 10.000 eura. Tada je Vlada odobrila kredit lokalnoj upravi u visini od 5,5 miliona eura. Uzimajući u obzir ove podatke, neko će pomisliti kako, čigledno, u Opštini imaju i viška prostora. Ipak, stvarno stanje je potpuno drugačije – stolica u nikšićkoj Opštini ima toliko da su ,,kadrovi” primljeni pred Parlamentarne izbore 2012. godine sjedjeli po prozorima i paketima. Doduše, tada ih je nagurano i više nego što ima paketa, pa pojedini nijesu ni dolazili na posao, ali su platu primali redovno”, tvrdi Vuković.

Prema njegovim riječima, Demokrate iz Nikšića nemaju dilemu: uporno guranje poslušnika DPS-a u lokalne samouprave i državne službe, kao po pravilu, u susret izborima, pogubno je za građane Nikšića i ove države.

,,Da je postojala dobra namjera, ljetos se moglo zadržati 19 ljudi, bez obzira na njihove radne sposobnosti i na taj način uštedjeti oko 200 000€ od isplaćenih otpremnina. Taj novac bi, na primjer, bio dovoljan da se nekolicini radnika Rudnika boksita poveže radni staž i uplate doprinosi. Opština Nikšić se konstantno kreditno zadužuje, zahvaljujući nesposobnosti i neracionalnom raspolaganju finansijskim sredstvima od strane onih koji su na njenom čelu. Što je najgore, skori primjeri zaduživanja nijesu u svrhu opšte koristi, već služe za ispunjavanje unutarpartijskih zadataka. Čak sam i ja kao mladi čovjek svjestan da produkt partijskog zapošljavanja može biti samo neefikasan i neprofesionalan rad”, smatra Vuković.

Kako ističe, za Demokrate je neprihvatljivo da se na namještenim konkursima biraju oni koji izdejstvuju najviše glasova za vladajuću partiju, a ne oni koji su uložili najviše vremena i energije u sopstveno, stručno i radno usavršavanje.

,,Partijski kadar u takvim službama nema motivaciju da unaprijedi svoju produktivnost, već se dokazuje od izbora do izbora kroz kampanju “siguran glas”. U partitokratiji, cjenovnik za zaposlenje određuje vladajuća partija u zavisnosti od svojih izbornih potreba. Broj obećanih glasova je ključan prilikom zapošljavanja, jer se favorizuju podobni u odnosu na sposobne. Namješteni konkursi i širenje straha od nedobijanja ili gubitka posla, ključni su instrument vladavine DPS-a. Siromaštvo, sa jedne, i slaba potražnja za radnom snagom, sa druge strane, izazivaju veću spremnost građana da se upuste u trgovinu i prodaju svoj glas u zamjenu za neki sezonski posao, samo da bi uspjeli prehraniti svoju porodicu”, navodi Vuković.

On konstatuje da bi se stalo na put korišćenju državnih resursa u partijske i lične svrhe, potrebna je hitna smjena ove i ovakve lokalne samouprave.

“Nakon smjene iste, u najkraćem vremenskom periodu potrebno je izvršiti profesionalizaciju javnih službi i reformu radnog zakonodavstva. Nikšić mora postati grad u kojem će mladi raditi i imati perspektivu, a ne maštati o odlasku! Grad u kojem se čekaju plate, a ne penzije”, poručio je Vuković.

M.P