Fakultet

Početak realizacije dvogodišnjih master studija na Filološkom fakultetu označava još veću kompatibilnost sa evropskim sistemom visokog obrazovanja, smatra dekanka Filološkog fakulteta prof. dr Tatjana Jovović.

Na svih sedam studijskih programa Filološkog fakulteta, saopštila je dekanka Jovović, planiran je upis na dvogodišnji master, s tim što se za Engleski jezik i književnost kao najbrojniji predlaže upis na dva mastera: Engleski jezik i književnost i Engleski jezik – prevodilaštvo. Osim toga, studenti se mogu opredijeliti za master programe Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti, Srpski jezik i južnoslovenske književnosti, Ruski jezik i književnost, Francuski jezik i književnost, Italijanski jezik i književnost, Njemački jezik i književnost.

Ona ističe da se na reformisanim master studijama studentima nudi produbljivanje, proširivanje i zaokruživanje znanja stečenih na osnovnim studijama.

„Očekujemo da će se kao kandidati za ove studije prepoznati studenti sa dužim dahom, odnosno oni koji nisu zainteresovani samo za što bržu valorizaciju stečenog znanja na tržištu, što je legitiman poriv, već imaju želju da akumuliraju i dodatni intelektualni kapital“, kazala je dekanka Jovović.

Licencom je odobrena prilično visoka kvota, ali, kako dekanka Jovović pretpostavlja, broj mjesta neće biti popunjen do kraja, jer iskustvo pokazuje da je svaka studijska godina filter kvaliteta, pa broj studenata opada kako se ide ka višim godinama.

„Ako slijedimo logiku brojki i uzmemo u obzir da će direktnu prohodnost na master imati studenti sa najmanjom prosječnom ocjenom C, a ostali zainteresovani će morati da prođu dodatne provjere znanja, očekujem da ćemo na taj način dobiti jednu pozitivnu selekciju i studente istinski stimulisane za sticanje novih znanja“, smatra ona.

S obzirom na to da još uvijek ima studenata koji završavaju specijalističke studije po starom programu, što je slučaj i ove godine, uzimajući u obzir sve okolnosti, na ovom fakultetu težiće se racionalnim rješenjima.

„Razmišljamo u pravcu priznavanja istih ili srodnih ispita sa specijalističkih studija i omogućavanja što bezbolnijeg preusmjeravanja na dvogodišnji master studenata koji su okončali specijalističke studije a žele da idu dalje“, kazala je dekanka Jovović.

loading…