univerzitet crne gore

Vijeće Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore donijelo je odluku o upisu ukupno 120 studenata, u skladu sa licencom, na reformisanim dvogodišnjim master studijama, na tri akreditovana programa, piše UCG.

Dekanka Građevinskog fakulteta Marina Rakočević navodi da je predviđeno po 50 mjesta na master studijskim programima Građevinarstvo – Konstrukcije i Građevinarstvo – Infrastrukture, na koje mogu konkurisati kandidati sa završenim osnovnim akademskim studijama iz oblasti građevinatstva.

Interdisciplinarni studijski program Menadžment u građevinarstvu, za koji je predviđeno 20 mjesta, mogu upisati i kandidati sa završenim akademskim osnovnim studijama na ostalim tehničkim fakultetima, kao i na ekonomskim fakultetima.

“U okviru ovih studijskih programa, u zavisnosti od interesovanja, studentima na raspolaganju stoje i atraktivni moduli koji će im omogućiti sticanje odgovarajućih znanja u cilju kvalitetnijeg uključivanja u tržište rada“, kazala je Rakočević.

Na Građevinskom fakultetu, dodaje ona, imaju velika očekivanja od novih, dvogodišnjih, master studija, počev od velikog interesovanja za upis.

“Po prvi put naši studenti imaju priliku da upišu master studije koje su dio novog reformisanog sistema 3+2+3 iz 2017. godine, i da, kao studenti finansirani iz budžeta, steknu petogodišnje univerzitetsko obrazovanje, u visini od 300 ECTS kredita”, kazala je dekanka Rakočević.

Ona smatra da su besplatne master studije dobra prilika, ali i velika odgovornost koja počinje polaganjem prijemnog ispita za upis.

“Vjerujemo da to neće biti prepreka za naše studente koji završavaju osnovne studije u trenutno specifičnim uslovima. Smatramo da će, ne samo oni, već i studenti starijih generacija, koji su ranije završili svoje osnovne studije, biti dodatno motivisani za nastavak školovanja s obzirom na izmijenjenu strukturu postdiplomskih studija i raznovrsnu ponudu studijskih programa i modula na Građevinskom fakultetu, o čemu se zainteresovani kandidati mogu informisati na veb stranici Fakulteta, kao i kontaktirajući nas mejlom i telefonom”, navela je Rakočević.

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, za studijsku 2020/21. godinu Vijeće ovog fakulteta donijelo je i odluku o upisu posljednje generacije jednogodišnjih postdiplomskih magistarskih akademskih studija.

“Ove studije mogu upisati kandidati sa prethodno stečenim univerzitetskim obrazovanjem nivoa akademskih specijalističkih studija iz oblasti građevinarstva, odnosno kandidati sa 240 ECTS kredita. U skladu sa licencom Građevinskog fakulteta, planiran je upis ukupno 30 kandidata na jednogodišnje magistarske studije, na programima i smjerovima Konstrukcije, Saobraćajnice, Hidrotehnika, Geotehnika i Menadžment i tehnologija građenja”, saopštila je dekanka Rakočević.

loading…