Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja “Defendologija” (DFC) iz Nikšića pokrenula je rad Svratišta za decu ulice pre više od dvije godine uz pomoć FAKT-a Podgorica. Ovaj dnevni centar predstavlja siguran prostor za decu koja su uključena u život i rad na ulici. U okviru Svratišta, oni mogu da zadovolje svoje osnovne potrebe, kao i da dobiju psihosocijalnu podršku. Svakodnevno se organizuju različite preventivne, edukativne i kreativne radionice.

Zbog obima posla, Defendologija ima potrebu za tri volontera/ke koji će biti angažovani u Svratištu.

Ukoliko ste zainteresovani za sticanje novih znanja i vještina i spremni ste da dio svog slobodnog vremena odvojite za rad sa decom i tako doprinesete pozitivnoj promjeni u našoj sredini, pozivamo vas da se prijavite za seminar. Svi prijavljeni kandidati biće kontaktirani i pozvani na intervju, nakon čega će biti odabrani oni koji će proći besplatnu obuku za vršnjačke edukatore koja će ih osposobiti za radioničarski rad sa decom i za rad u prostorijama Svratišta.

Rok za prijavljivanje je 20.11.2015 godine, a zainteresovani kandidati svoju prijavu, koja će sadržati kontakt podatke, mogu da pošalju na mail defendologijamne@gmail.com.