Radnici kompanije “13. Jul – Plantaže” izabrali su večeras novig predsjednika sindikalne organizacije i to Danku Drakić Krstović.

Od više 360 sindikalaca koji su izašli na izbore, za nju je glasalo njih 201, što je ubjedljiva većina.
Kad je u pitanju plan i program rada Danke Drakić Krstović u njemu je navedeno da će se između ostalog baviti prevencijom zlostavljanja i mobinga na radu.
– Prevencija zlostavljanja i mobinga na radu, upoznavanje članstva sa njihovim pravima koja proističu iz Kolektivnog ugovora i Zakona o radu, veća edukacija članstva – piše između ostalog u planu i program Drakić Krstović.