Svjetski dan Sunca obilježava se širom svijeta danas, 3. maja.

Sunce je izvor života i obnovljiv izvor energije. Sunce je svakidašnja pojava, ujedno i uobičajena. Upravo zbog toga često zaboravljamo važnost i ulogu Sunca. Svojom pojavom uvijek nagovještava novi početak, neko novo svjetlo, novu nadu. Potiče na život, na volju, na raspoloženje, na istraživanja sebe i okoline.

Ideja za obilježavanjem Dana Sunca potekla je od američkog predsjednika Džimija Kartera, a njegovo obilježavanje potiče i NASA. Jedan od glavnih ciljeva je raditi na daljnjem razumijevanju interakcije između Sunca i Zemlje, posebno po pitanju okoline s nadom da će bolje razumijevanje ovih procesa pomoći naučnicima da predvide aktivnosti Sunca, a time i vremenske promjene na Zemlji.

Od 1974. godine, dan Sunca obilježava se 3. maja, a ovaj međunarodni dan priznat je od strane Ujedinjenih nacija.