Jedan od najradosnijih i najljepših praznika, Materice obelježavamo danas, 26. decembra.

Jedan od najlepših praznika, Materice, obelježavamo danas, 26. decembra. Ovo je jedan od praznika koji prethode Božiću, a običaj je da na ovaj dan djeca vezuju majke. Toga dana djeca porane i unaprijed pripremljenim kanapom, koncem, šalom, maramom ili kaišem na prepad zavežu svoju majku, za noge, na isti način na koji su njih majke vezivale na Detinjce.
Majka se pravi da ne zna zašto je vezana, dok joj djeca čestitaju praznik, a majka onda dijeli djeci poklone, i na taj način se “dreši”. Na isti način se vežu i sve udate žene, koje se dreše poklonima djeci: kolačima, ili nekim drugim slatkišima.
U ovim pripremnim nedeljama pred Božić narodni običaji su, uglavnom, svuda isti.
Najpre oci i majke, u treću nedelju pred Božić, koja se zove Detinjci, izjutra rano “vezuju” svoju dejcu, negde čak i onu u kolijevci, a djeca im se “dreše”. Pošto je to uvijek nedelja po Svetom Nikoli, to obično “Sveti Nikola ujutru donosi djeci poklone”.
U drugu nedelju pred Božić, koja se zove Materice, oci i djeca “vezuju” majke (matere), a one im se “dreše”. U nedelju pred sam Božić, koja se zove Oci, majke i djeca “vezuju” očeve, a oni im se “dreše”.
Ovo uzajamno “drešenje” je uzajamno činjenje poklona ljubavi, što stvara prazničnu, svečanu atmosferu u porodičnim hrišćanskim krugovima. Takvu prazničnu atmosferu stvorili su istočni mudraci svetoj porodici Bogodeteta poklonivši mu se u Vitlejemskoj pećini, uz darove: smirne, tamjana i zlata.