Proizvođač Tonus hljeba evidentno je oglašavao prodaju u suprotnosti sa jednim ili više zakona, ocijenjeno je na osnovu opservacije Ministarstvo ekonomije, koje će zvaničan stav saopštiti danas, nakon dobijanja odluke nadležne inspekcije.

Generalni direktor Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača u Ministarstvu ekonomije, Jovo Rabrenović, kazao je da je indicije koje postoje u vezi obmanjujućeg oglašavanja na oglasnim porukama i ambalaži Tonus hljeba ispitala nadležna inspekcija i da će sjutra javnosti dostaviti zvanično njihovu odluku.

Tržišna inspekcija Srbije ranije je zabranila da se hljeb Tonus reklamira kao lijek. Tonus hljeb u Crnoj Gori proizvodi pekara Trivit iz Bečeja, koja je kupila Nikšićku pekaru.

Tržišna inspekcija Srbije saopštila je da se reklamiranjem hljeba Tonus, kao proizvoda po licenci Ruske akademije nauka, koji blokira toksine i kancerogene materije i koristan je za prevenciju i liječenje dijabetesa, krše odredbe Zakona o bezbjednosti hrane.