Jačanje ekološkog, kao i svih vidova građanskog aktivizma, od suštinskog je značaja za budućnost Crne Gore, kako u kontekstu zaštite ugroženih prirodnih resursa, prije svega prostora, tako i kada je riječ o daljoj demokratizaciji društva, budućem ekonomskom razvoju i integracijskim procesima, saopštio je ekološki pokret ,,Ozon” povodom obilježavanja 17. novembra – Svjetskog dana ekoloških pokreta.

Ekološki građanski aktivizam nikad nije bio na većim iskušenjima, kako u svijetu, tako i u našem regionu, tvrde iz Ozona, na osnovu temeljnih analiza načina na koji institucije sistema reaguju na građanske inicijative čiji je cilj zaštita prava zdravu na životnu sredinu, koje su sve prisutnije i kod nas.

“Upravo zato shodno osnovnoj misiji naše organizacije, pozivamo građanke i građane Crne Gore, da koriste sva garantovana prava, da se bore za pravovremeno informisanje, da aktivno učestvuju u procesima donošenja odluka koje se tiču kvaliteta životne sredine, za pristup pravosuđu u slučaju povrede tih prava. Pozivamo sve organizacije civilnog društva i sve one koji iskreno žele da se izborimo za bolju životnu sredinu u kojoj će sistem garantovati i zaštitu javnog interesa i poštovanje važećih zakona, drugačije kulturološke, etičke i moralne vrijednosti od ovih sada izraženih koje nas odvlače u propast, da daju doprinos tim nadasve humanim ciljevima”, navodi se u saopštenju.

Iz Ozona kažu da su svjesni da je danas najvažniji zadatak organizacija civilnog društva da upravo istraju u borbi, da budu ne korektivni faktor, već ozbiljan akter u procesima donošenja odluka na svim nivoima.

“Da bi se to i ostvarilo potrebno je obezbijediti i određen uticaj, a ne pristajati na kozmetičke performanse koji služe da predstave civilni sektor u svijetlu neprimjerenom za ovaj važni segment društva, što je čini se aktuelan trend u Crnoj Gori i što može odgovarati samo onima koji su našli svoj lični interes u tome”, navodi se u saopštenju Ozona.

Ekološki pokret Ozon, kako su kazali, garantuje da će kao i do sada ostati na jedinoj ispravnoj strani ovog nažalost duboko polarizovanog društva, na strani čovjeka i prirode, jer za nas ne postoje kompromisi kada je zaštita javnog interesa u pitanju.

“Zato pridružite se nekoj od naših ili akcija koje se organizuju sa ciljem očuvanja prirodnog bogatstva koje je nešto najvrijednije što smo naslijedili i što treba da sačuvamo za generacije koje dolaze, bez straha od pritisaka koji će kao i do sada uvijek biti vršeni na ekološke i građanske aktiviste u trenucima kada budu ugroženi nečiji privatni, pojedinačni ili partijski interesi”, pozvali su iz Ozona.