Danas je Aranđelovdan, dan koji je crkva posvetila slavi svih anđela i prvog među njima, svetog arhangela Mihaila.

Anđeli su duhovna, bestjelesna bića, izvršavaju Božji promisao, ima ih veoma mnogo i prema hijerarhiji, podijeljeni su u devet rangova ili činova.
Svaki čovjek na dan krštenja dobije svog anđela, koji se naziva anđeo mirni, vjerni učitelj, čuvar duša i tijela.
Ti anđeli čuvaju čovjeku život i zdravlje i paze da čovjek, zbog svog neznanja i nesmotrenosti ne napravi kakvu grešku.
Najviši među anđelima su sedmorica arhanđela, među kojima je Mihailo, koji ima još i titulu arhistratiga, a po kojem je ovaj praznik dobio ime.
Sveti arhangel Mihailo, simbol je borbe protiv zla, i na ikonama i freskama prikazan je kao nebeski ratnik u vojničkoj opremi, sa mačem, kopljem i zlim duhom koji, okovan lancima, leži pod njegovim nogama.
Njegov kult nastao je u 3. vijeku i razvio se najprije u Frigiji.
Kao praznik, Aranđelovdan je ustanovljen vijek kasnije, u vrijeme Silvestera Prvog Rimskog i Patrijarha Aleksandra Aleksandrijskog.
Česta je slava u našem narodu. Po brojnosti odmah je iza Nikoljdana,a slavio ga je i Car Dušan, Stefan Nemanja i njegovi sinovi.
Iako u narodu postoji običaj da se za ovu slavu ne priprema žito, Crkva podsjeća da se i na ovaj praznik prinosi žito, ali ne svetitelju, već svim upokojenim precima koji su se zavjetovali svetom arhangelu Mihailu.
U narodu se vjeruje da kakvo je vrijeme na Aranđelovdan, takvo će biti tokom cijele zime i proljeća.
Vjeruje se da ovaj zimski svetac luta prerušen u prosjaka i usmjerava nevjernike na pravi put.
U nekim krajevima Srbije smatraju ga i zaštitnikom stočara.