Nikšić, nastao na ruševinama antičkog drevnog grada Anderbe, kasnije Anagastuma, a srednjovjekovni Onogošt, obilježava 18. septembar, Dan svog oslobođenja. Godine 1944. Nikšić je oslobođen od fašističkog okupatora.

Gotovo cjelokupan izgled grada promijenjen je od oslobođenja od Turaka, 1877. godine, kada kreće ubrzan razvoj Nikšića u privredni i kulturni centar.

Nepunih 10 godina od oslobođenja, u Nikšiću se osniva Čitaonica, Pjevačko društvo, prva potpuna osnovna škola, a 1898. godine počinju da izlaze novine “Nevesinje“, čiji je vlasnik i izdavač bilo
“Akcionarsko društvo Nikšićke štamparije” . Prvi urednik lista bio je Stevo Vrčević. Kasnije se ovaj list pretvorio u “Onogošt” i imao je karakter glasila namijenjenog, pored ostalog, nacionalno-političkoj propagandi u Hercegovini i Bosni. Pojava “Narodne misli“ 1906.godine, predstavlja događaj izuzetnog značaja ne samo u životu Nikšića i okoline, već i za razvoj političke misli Crne Gore. Kako je pokretanje lista bilo neposredno poslije prvog crnogorskog Ustava, redakcija „Narodne misli“, postavila je sebi za cilj da se bori za širenje ideje o ustavnim i parlamentarnim slobodama, o pravima čovjeka i građanina. Potom slijede listovi “Slobodna misao“, “Radni narod“ i” Glas naroda”.

Konture moderne cjeline Nikšić je dobio 1884. godine, planom koji je uradio, po nalogu kralja Nikole, poznati neimar i graditelj dr Josip Slade, za čije ime je vezana izgradnja tri značajna kulturno-istorijska spomenika – Carev most, Saborna crkva i Stari dvorac.

Prosperitet u svim oblastima života i rada Nikšić i njegova okolina doživljavaju poslije Drugog svjetskog rata. Varošica čija je egzistencija, prije rata, bila bazirana na ograničenim prihodima od poljoprivrede, sitne trgovine i zanatstva, poslije 1945. godine veoma brzo izrasta u grad sa modernom privredom, u prvom redu industrijom, znatno proširenom mrežom prosvjetnih, zdravstvenih i socijalnih ustanova i sa značajno izmjenjenim načinom života građana.