Mladi Nikšića

Učenici sedmog razreda Osnovne škole “Dušan Đukanović” sa Lukova nedavno su imali ekskurziju u okviru projekta “Cetinje jedna priča”.

Mladi Nikšića
Đaci OŠ “Dušan Đukanović” posjetili Cetinje

Projekat koji realizuje Zavod za školstvo, ima za cilj upoznavanje učenika sa pojavama i odnosima u prirodnoj i društvenoj sredini, upoznavanje sa kulturnim, istorijskim i duhovnim nasleđem i privrednim dostignućima krajeva koje obilaze.
Projekat je namijenjen učenicima svih sedmih razreda u Crnoj Gori.