Upravni odbor Zadužbine Ive Andrića, na 25. radnoj sjednici, donio je odluku da u mandatu 2022–2024, Žiri za dodjelu Andrićeve nagrade radi u sastavu: dr Mina Đurić, docent Filološkog fakulteta u Beogradu, dr Branko Vraneš, docent Filološkog fakulteta u Beogradu, dr Marko Avramović, naučni saradnik Instituta za književnost u Beogradu, dok će članovi saradnici Žirija biti dr Andreja Marić, asistent Filozofskog fakulteta u Banjaluci i mr Aleksandar Ćuković, književnik i glavni i odgovorni urednik časopisa „Stvaranje” i dodatka o kulturi „Ćirilica” u Podgorici. Marić i Ćuković biće selektori za države iz kojih dolaze, a pored toga učestvovaće u ukupnom radu Žirija i donošenju odluke.

U pitanju je najmlađi Žiri Andrićeve nagrade dosad.
Žiri na tri godine imenuje Upravni odbor Zadužbine Ive Andrića koja je ustanovila Andrićevu nagradu za pripovijetke na srpskom jeziku, prema Andrićevoj oporuci. Nagrada se dodjeljuje od 1976. godine.