Crna Gora je prošle godine na liječenje, kontrolu i dijagnostičke procedure u inostranstvo uputila 4.784 pacijenta, saopšteno je iz Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO).

 

Iz ove ustanove su precizirali da je na liječenje, kontrolu i dijagnostičke procedure u zdravstvene ustanove u Srbiji upućeno 4.456 osiguranika Fonda u 2016. godini.

„Na ime troškova liječenja ustanove iz Srbije fakturisale su 4,92 miliona eura. Na ime putnih troškova osiguranika koji su putovali na liječenje u Srbiji uplaćeno je 574,72 hiljade eura”, rekli su iz FZO agenciji MINA.

Kako su pojasnili, na liječenje, kontrolu i dijagnostiku u druge inostrane zdravstvene ustanove u 2016. godini upućeno je 328 osiguranika, dok je na ime troškova liječenja uplaćeno 2,09 miliona eura. Na ime putnih troškova osiguranika koji su putovali na liječenje u druge države inostranstva u 2016. godini, uplaćeno je 171,32 hiljada EUR.

Oni su pojasnili da za liječenja koja se ne mogu ostvariti u javnim zdravstvenim ustanovama, kao i u zdravstvenim ustanovama sa kojima Fond ima zaključen ugovor u Crnoj Gori, osiguranici se po propisanoj proceduri upućuju na liječenje u inostranstvu. Upućivanje se vrši na predlog konzilijuma odgovarajuće specijalnosti Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), a za djecu na predlog konzilijuma Instituta za bolesti djece KCCG, i odobrenja od Ljekarskih komisija Fonda.

Jedino tako ispoštovana procedura podrazumijeva pravo da troškovi liječenja padaju na teret sredstava Fonda. Sama procedura traje najviše sedmicu dana.

„U ovom roku Fond primi zahtjev i medicinsku dokumentaciju, iznese na Ljekarsku komisiju radi razmatranja i donošenja nalaza i mišljenja o odobravanju upućivanja na liječenje, donosi rješenje o upućivanju i kontaktira zdravstvenu ustanovu radi prijema na liječenje”, kazali su iz FZO.

Iz FZO pojašnjavaju da je osnovni kriterijum za upućivanje u određenu inostranu ustanovu predlog konzilijuma doktora KCCG.

„Upućivanje se vrši u zdravstvene ustanove javnog zdravstvenog sistema Srbije sa kojima Fond ima zaključen ugovor, što uključuje KCS, VMA, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, GAK Narodni Front, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Dječija bolnica Tiršova, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić“ i Institut za neonatologiju“, preciziraju iz FZO.

Prema njihovim rijčima, do sada su se osiguranici upućivali na predlog konzilijuma i u druge države, i to u Hrvatsku, KBC „Rebro“ Zagreb; Sloveniju, KC Ljubljana i Opšta bolnica Slovenj Gradec; Tursku, Acibadem Istanbul; Italiju, San Camillo Forlanini Rim, Azienda ospedaliera Padova i Institut Rizzoli Bolonja; Austriju, AKH Beč; Njemačku, Eppendorf Hamburg, St. Franziskus Flensburg i Univerzitetska klinika Frankfurt.