Doktori

Crnogorski parlament nije usvojio izmjene Zakona o zaradama u javnom sektoru kojim je predviđeno povećanje plata ljekarima.

Predsjednica Sindikata Milena Popović Samardžić ocjenjuje da se neizglasavanjem zakona potvrđuje potpuni nedostatak želje da se uspostave osnovni preduslovi za pristojan život ljekara i time krene na putu ozdravljenja zdravstva, prenose Vijesti.

Ona je podsjetila na to da Crna Gora prema evropskom potrošačkom indeksu zauzima 35 mjesto i time ima najgore zdravstvo u Evropi sa najmanje ljekara po stanovniku (2,2 na 1,000) u odnosu na države kandidate i članice EU (3,4 na 1,000).

Iz Sindikata doktora medicine napominju da Crna Gora u odnosu na bruto društveni proizvod za zdravstvo izdvaja najmanje od svih zemalja u Evropi (4,8 odsto BDP), što je za 25 odsto manje nego preporuka Svjetske zdravstvene organizacije (6,8 odsto) odnosno gotovo dva puta manje od prosjeka izdvajanja u državama EU.
Crna Gora je smanjila ulaganja u zdravstvo sa 6,0 odsto iz 2009. godine na 4,8 odsto, i samim tim najslabije plaća svoje ljekare (1,3 prosječne zarade u državi)

Ističe se da Crna Gora je smanjila ulaganja u zdravstvo sa 6,0 odsto iz 2009. na sadašnjih 4,8 odsto I da shodno ekonomskom potencijalu najslabije plaća svoje ljekare u odnosu na sve zemlje u Evropi (1.3 prosječne zarade u državi).

I.K.