Grad nam je u poslednje vrijeme baš prljav, komentar je večine građana a i onih koji dolaze sa strane.

“Nije to ni ranije bilo sjajno, ali u poslednje vrijeme je postalo baš izraženo. Smeća ima svuda, neuređeni prilazi zgradama, stanari svuda ostavljaju kese sa smećem. Sve je obraslo u travu, trnje, semafori se ne vide. Komunalno ne odvozi smeće redovno. Ovo nije grad. Nešto pod hitno treba raditi po ovom pitanju”, kazala je naša čitateljka.
Zaista, komentari su sve češići da nam je grad “zapušten”, ne vodi se računa o čistoći, urednosti. Građani za “krvice” vide nadležne službe.
Nešto treba raditi, jer nam ovo okruženje ne priliči.