Doktori

Pacijenti bi za dva mjeseca mogli bez odlaska ljekaru da zakažu pregled preko interneta, a imaće i mogućnost da do kraja godine na telefonu ili računaru imaju kompletan uvid u svoje laboratorijske nalaze i ljekarske recepte.

To je za Vijesti saopštio direktor Fonda za zdravstveno osiguranje, Sead Čirgić, dodajući i da bi naredne godine papirne zdravstvene knjižice trebalo da budu zamijenjene elektronskim, a da bi do kraja ove godine papirni recepti za ljekove mogli postati prošlost.

On je rekao da su troškovi bolovanja za prva četiri mjeseca ove godine smanjeni za pola miliona odnosu na prošlu godinu.

Čirgić je kazao i da je u Kodri /Codra/, od umrežavanja te privatne bolnice početkom godine, pregledano 2.800, a operisano oko 950 pacijenata o trošku države.

On smatra da bi se definisanjem cijena ljekova od Vlade ili Fonda postigle niže cijene za određene ljekove, „čime bi imali bolju kontrolu nad cijenama ljekova“.

„S obzirom na to da u Crnoj Gori ljekove za potrebe građana obezbjeđuje Montefarm, čiji je osnivač država, te je hodno tome obveznik primjene Zakona o javnim nabavkama, a u cilju izjednačavanja položaja državnih i privatnih apoteka, predložili smo da se nabavka ljekova na recept izuzme iz postupaka i procedura propisanim Zakonom o javnim nabavkama“, rekao je Čirgić.