Univerzitet Crne Gore

Na prvom međunarodnom doktorskom simpozijumu o održivom razvoju, u organizaciji Univerziteta Crne Gore, koji je prije dva dana svečano otvoren na Pomorskom fakultetu Kotor, poručeno je da su država i Univerzitet zaslužni što je Crna Gora prva u regionu pokrenula ovaj Simpozijum i tako se pridružila zajednici naprednih EU zemalja, u kojima je ovakav događaj jedna od važnih karika u razvoju doktoranata i budućih istraživača.

Tom prilikom, kako je saopšteno sa Univerziteta Crne Gore, pravo učešća na simpozijumu izborilo je 25 doktoranata iz zemlje i susjednih država.
Pokretač i organizator Simpozijuma je prvi međunarodni doktorski program na engleskom jeziku „Održivi razvoj“, sa sjedištem na Univerzitetu Crne Gore.
Jedan od pokretača ove ideje i predsjedavajući Simpozijuma, a ujedno i rukovodilac doktorskog programa „Održivi razvoj“, Radovan Stojanović naveo je da je za ovaj simpozijum vladalo veliko interesovanje, ali da je strogim kriterijumima selekcije izabrano njih 25.
“Tokom trodnevnog trajanja simpozijuma imali smo prilike da pogledamo prezentacije naučnih radova na temu održivog razvoja iz ugla različitih nauka, prirodnih, tehničkih, društvenih, humanističkih, multidisciplinarnih. Takođe, bilo je riječi i o umjetnosti u funkciji održivosti prirode, društva i čovjeka“, kazao je Stojanović.
On je istakao da ovaj program i nove generacije koje će prozići iz njega imaju ulogu ambsadora održivog razvoja koji je od presudne važnosti za jedno društvo i jer predstavlja održivi sistem koji treba da traje kroz generacije i utiče na progres društva, u svim sferama.
Stojanović je istakao, na otvaranju ovog seminara, da Univerzitetu i državi služi na čast što su prvi u regionu pokrenuli ovaj Simpozijum i tako se pridružili zajednici naprednih EU zemalja, u kojima je ovakav događaj jedna od važnih karika u razvoju doktoranata i budućih istraživača.
Najavio je, kako se navodi, da će ovaj događaj postati tradicija.
„Doktoranti Crne Gore i dijaspore dobili su svoj međunarodni događaj koji će pomoći razvoju njihove karijere, a i vidljivosti visokoškolskog sistema i doktorskog obrazovanja, predvođenog Univerzitetom Crne Gore, u evropskom i međunarodnom prostoru visokog obrazovanja”, kazao je Stojanović.
Profesor dr Tatjana Dlabač je u ime domaćina ovog simpozijuma, Pomorskog fakulteta Kotor, zahvalila Stojanoviću što se ovakav događaj odigrava baš na Pomorskom fakultetu.
“Da bi sve ovo bilo održivo, što je i tema našeg skupa, moramo biti povezani, moramo prepoznati i podržati akademske i nadasve ljudske potencijale naših kandidata i tako omogućiti da naša priroda, naša okolina, naša zajednica opstaju i razvijaju se. Svjesni smo da razvoj nauke zahtijeva saradnju i sinergiju između prirodnih, tehničkih, društvenih disciplina te da multidisiciplinarnost zahtijeva kontinuirano pračenje rezultata nauke i promjena na medunarodnom tržišta rada”, kazala je Dlabač.
DOC-ME 2022, kako glasi skraćeni naziv ovog događaja, pružio je, kako je saopšteno, jedinstvenu priliku doktorantima da izlažu postavke i rezultate svoga istraživanja u prisustvu svojih kolega, mentora, akademika i naučnika.
“U organizacionom konzorcijumu DOC-ME 2022, kako glasi skraćeni naziv događaja, su, pored UCG, i univerziteti u Beču, Zagrebu, Mariboru, Banskoj Bistrici, Donjoj Gorici, većina albanskih univerziteta, resorna ministarstva Albanije i Crne Gore, te industrijski partneri”, navodi se u saopštenju.
Simpozijum je otvoren još danas za sve zainteresovane slušaoce, uključujući i online mod, a Program je dostupan na veb stranici Simpozijuma https://doc-me.com/.
Podsjećaju da, program doktorskih studija “Održivi razvoj”, je nastao kao ishod programa Erasmus+ za izgradnju kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja i projekta Reforma doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji, primjer dobre prakse, pod akronimom MARDS.