Doktori

Crna Gora je na prvom mjestu u odnosu na države iz okruženja po efikasnoj zdravstvene zaštite za Rome i Egipćane, koji borave u zemlji, pokazuju podaci, Generalnnog direktorata za pravosuđe (DG Justice) Evropske komisije, prenosi agencija Mina.

Prema podacima koje je u pubilakaciji “Procjena implementacije EU okvira za nacionalne strategije integracije Roma, preporuke savjeta na efektivne mjere za integraciju Roma u zemljama članicama – 2016”, objavio DG Justice, procenat pristupa Roma zdravstvenom sistemu u Crnoj Gori se povećao na čak 95 odsto.

“Ocijenjeno je da se, u skladu sa strategijama, zakonima i politikama Vlade Crne Gore, sistemski pristupilo implementaciji programa za primjenu nacionalne strategije za integraciju Roma, koji je dao izuzetno dobre rezultate i kao takav visoko je ocijenjen od Direktorata za pravosuđe Evropske komisije”, navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja.

Navodi se da su u okviru tog dokumenta objavljeni podaci o implementaciji EU okvira za nacionalne strategije integracije Roma u članicama Evropske unije, ali i u državam u procesu pristupanja i to u četiri oblasti – obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje i stanovanje.

Pojašnjava se da su pokazatelji odnosili na dva nivoa.

“Prvi nivo je bio postojanje sistemskog pristupa određenoj oblasti (u ovom slučaju zdravlju), postojanje Strategije, zakona i mjera koje se sporovode. Drugi nivo se odnosio na primjenu u praksi, a pokazatelji kojima se mjerio uspjeh bili su procenat pristupa Roma zdravstvenom sistemu, stopa smrtnosti novorođenčadi i očekivano trajanje životnog vijeka kod Roma”, kazali su iz Ministarstva.

Kako su rekli, u realizaciji predviđenih aktivnosti u sprovođenju programa socijalne inkluzije Roma i Egićana u oblasti zdravstva, Ministarstvo zdravlja imalo je podršku njemačke humanitarne organizacije “Help”.

D.D.