Crna Gora do kraja 2019. je ispunila šest od jedanaest prerporuka Grupe država protiv korupcije (GRECO), djelimično primijenila dvije, dok nije implementirala tri preporuke, pokazuje najnoviji izvještaj tog antikorupcijskog tijela Savjeta Evrope, piše RTCG.

Najveći uspjeh Crna Gora je ostvarila u sprovođenju preproruka koje se odnose na tužioce. Kako se navodi, u ovoj oblasti u potpunosti su ispunjene su tri preporuke, dok je djelimično ispunjena jedna. U Izvještaju o uslaglašenosti koji je objavljen u februaru 2020, GRECO je zaključio da su sve preporuke u potpunosti implementirane.

Takođe, navodi se da je Crna Gora sa 50 odsto bila jedna od zemalja sa najvećim procentom u potpunosti implementiranih preopruka koje se odnose na predstavnike u parlamentu, iza Finske, Norveške, Velike Britanije, Albanije i Švedske.

S druge strane, kada je riječ o preporukama koje se tiču sudija, Crna Gora ispunila je svega jednu od tri preproruke, i nalazi među zemljama sa najvećim brojem neimplementiranih preporuka.

U danas objavljenom izveštaju GRECO za 2019. godinu, procijenjene su mjere koje su članice Grupe preduzele na sprječavanju korupcije poslanika, sudija, tužilaca, nosilaca funkcija u izvršnoj vlasti i pripadnika bezbjednosnih agencija.

Generalna sekretarka Savjeta Evrope Marija Pejčinović Burić poručila je da korupcija podriva poverenje građana u demokratiju i demokratske institucije.

“Primjena efikasnih antikorupcijskih mjera i promovisanje integriteta i transparentnosti treba da bude prioritet za vlasti u svakom trenutku. Države su napredovale, ali treba da pojačaju napore kako bi u potpunosti primijenile preporuke GRECO“, navela je Pejčinović Burić.

U GRECO naglašavaju da nijedna dražava, osoba ili institucija nijesu imune na korupciju, a da su političari ti koji bi trebalo da daju primjer i unaprijede sopstvene standarde integriteta.