mladi Nikšića

Kada je riječ o prehrambenim proizvodima koji se nalaze na crnogorskom tržištu, najveći broj prigovora Centru za zaštitu potrošača (CEZAP) odnosi se na kupovinu mesa, suhomesnatih proizvoda, mlijeka i mliječnih proizvoda.


Za naš portal iz CEZAP-a objašnjavaju da se primjedbe građana najčešće odnose na loš kvalitet hrane, istekle rokove trajanja proizvoda, neadekvatno skladištenje i čuvanje pomenutih proizvoda i loše higijenske uslove.


„Generalno, najviše primjedbi potrošači imaju na javne usluge (električna energija,vodosnabdijevanje, telekomunikacije…) i iste se najčešće odnose na visinu računa, nepriznavanje zastarjelih potraživanja, nepoštovanje ugovornih odredbi, nepoštovanje zakonskog roka za odgovor na prigovor itd”, kažu u CEZAP-u.


Oni ističu da se potrošači generalno najviše žale na kvalitet robe, nepoštovanje prava u vezi sa rokom za reklamacije, izvršenje obaveza trgovca na osnovu prava iz garancije i to kada je u pitanju tehnička roba, odjeća i obuća.


“Žalbe koje se odnose na markete su najvećim dijelom u vezi sa isticanjem takozvanih prevarnih cijena što znači da su cijene na rafu različite od onih na kasi. Slična situacija dešava se i kada je riječ o akcijskim sniženjima. Veoma česte su i žalbe na deklaracije proizvoda, koje su nepotpune, nejasne, često i neprevedene na crnogorski jezik, što je po Zakonu o zaštiti potrošača obavezno”, objasnili su iz CEZAP-a.


Gledano iz prizme rada Centra za zaštitu potrošača žalbe građana iz domena javnih usluga su najteže za rješavanje, pa je i procenat uspješno riješenih veoma mali.


„Naše iskustvo pokazuje da je ovakva situacija rezultat monopolskog položaja subjekata, koji nemaju problem sa plasmanom proizvoda i usluga. Oni imaju veoma nizak nivo razumijevanja za potrebe svojih korisnika. Nepostojanje adekvatnih mehanizama za informisanje građana, nepoštovanje odgovarajuće procedure za prigovore i žalbe građana, nepostojanje transparentnosti u radu samo su neki od stalno prisutnih problema“, kazali su iz Cezapa, dodajući da kontrolu kvaliteta i bezbjednosti hrane sprovodi Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Više informacija možete naći na sajtu cezap.org.