Zaštita potrošačkih prava i poboljšanje položaja potrošača u Crnoj Gori još nije na zavidnom nivou, iako se dosta radi na preciznijem regulisanju tih pitanja, ocijenjeno je iz Centra za zaštitu potrošača (CEZAP).

Predstavnici CEZAP-a su kazali da potrošači teško ostvaruju svoja prava, naročito kada je riječ o javnim uslugama kao štu električna enegija, snabdijevanje vodom i telekomunikacione usluge.

„Potrošači takođe teško ostvaruju prava prilikom kupovine tehničke robe, na primjer loš kvalitet robe, nepoštovanja rokova isporuke ili prekoračenje roka za popravku. Iako se dosta radi na zaštiti potrošačkih prava, još ne možemo reći da je to na zavidnom nivou“, rekli su iz CEZAP-a agenciji Mina-business.

Iz CEZAP-a su naveli i da se potrošači svakodnevno susrijeću sa pojavom obmanjujućeg oglašavanja.

„Njima se putem različitih medija plasiraju proizvodi sa neistinitim tvdnjama da mogu izliječiti različite bolesti, kao što je poznat nedavni slučaj sa Tonus hljebom, zatim različiti medicinski preparati, čajevi i drugi proizvodi“, podsjetili su iz CEZAP-a.

Zakon o zaštiti potrošača, kako su precizirali, izričito zabranjuje oglašavanje takvih proizvoda koji imaju isti cilj, odnosno obmanuti potrošača.

„Tako da potrošači ovakve nepravilnosti treba da prijave nadležnoj inspekciji“, poručili su iz CEZAP-a.

Donešeni Zakon o zaštiti potrošača i drugi podzakonski akti, kako su dodali, u određenom dijelu ne regulišu precizno prava i obaveze potrošača i trgovca, odnosno možemo reći da sadrže određene nedostatke, i to najviše u načinu isticanja cijena, servisiranja proizvoda i garancije.

„Nadamo se da će planirane izmjene i dopune tog Zakona preciznije regulisati ova pitanja, a sve u cilju lakšeg ostvarivanja potrošačkih prava“, zaključili su iz CEZAP-a.