Aktivisti NVO Društva mladih ekologa Nkšić su u periodu od 3. do 5. jula boravili u kampu Komarnica koji se nalazi na samom ulazu u kanjon Nevidio. Počevši od 2002. godine ovo je bilo 14. uzastopno kampovanje na ovoj lokaciji.

U odnosu na ranija kampovanja ove godine je širi teren kampa infrastrukturno oplemenjen. Urađena su tri drvena mostića za prelaz pješaka preko rijeke Komarnice, u kampu su postavljene klupe i stolovi, popravljeni su i šljunkom nasuti prilazni putevi. Od ove godine SO Šavnik počela je da naplaćuje takse za boravak u kampu i za prolaz kroz kanjon. U ovom slučaju to je tek početak bolje finansisjke valorizacije ovog lokaliteta dok se u razvijenim zemljama ulaže mnogo više u infrastruktutru i brigu o sličnim lokalitetima.

Tokom ljeta aktivisti Društva mladih ekologa Nikšić planiraju i eko kamp u Šarbanu sa ciljem uspona na Bobatov kuk.