Loši materijalni uslovi života, nespremnost na ozbiljne životne uloge ili neprihvatanje od strane porodice samo su neki od razloga za napuštanje beba po rođenju u Crnoj Gori, ocjenjuju stručnjaci a prenose Dnevne novine.

U Porodilištu Kliničkog centra Crne Gore na godišnjem nivou majke napuste tri do četiri bebe.

U pitanju je brojka koja je prosjek u posljednjih nekoliko godina, saopšteno je iz KCCG.

“U januaru ove godine zabilježili smo jedan takav slučaj gdje se radilo o usvojenju i to sve u saradnji sa Centrom za socijalni rad”, kazali su iz KCCG.

Glavni razlozi napuštanja djece su socio – ekonomski status majke, ali i odsustvo istinske podrške i razumijevanja od njene porodice.

U društvu u kakvom mi živimo, sa prilično izokrenutim sistemom vrijednosti i opštim padom morala, smatra sociolog Andrija Đukanović, ne može nas više ništa iznenaditi.

“Nažalost, stanje je takvo da i najstrašnije stvari više nijesu predmet pažnje ljudi. Kao da smo se nekako navikli na sve. Nije ni čudo što je tako ako znamo kakve su sve nevolje prošle kroz naše društvo. Napuštanje beba svjedoči da se i porodične vrijednosti više ne doživljavaju na pravi način. Možda je toga i ranije bilo, ali zaista to ne može da smanji utisak užasa koji takva pojava ostavlja za sobom”, kazao je Đukanović.

Posljedice za ostavljenu djecu su, ističe, velike i odražavaju se kroz čitav njihov život.

“Život van porodice i bez roditelja svakako nije najbolji način da se formira ličnost. Koliko stvarno ima slučajeva ostavljenih beba nije mi poznato, ali bi se institucije i cijelo društvo moralo pozabaviti suzbijanjem ovog fenomena”, naglašava Đukanović i dodaje da su različiti uzroci pojave napuštanje djece.

Iako je teško doći do zaključka šta je pravi uzrok napuštanja djece, praksa pokazuje dodaje da je siromaštvo najčešći uzrok. Neka istraživanja i statistike kažu da je, ističe Đukanović, siromaštvo najčešći uzrok i da oni iz najnižih slojeva društva češće ostavljaju svoje bebe.

“To je svakako moguće s obzirom na to da taj sloj društva karakteriše veliki broj nepismenih, neobrazovanih ljudi koji ne vode ili ne mogu da vode računa o planiranju porodice i koji nemaju do kraja izgrađenu svijest o tome. Mnoga djeca ostavljena su iz razloga što roditelji nemaju uslova da se brinu o njima uslijed nedostatka posla. Nemaju što da ponude djeci pa se odlučuju da ih ostave”, kazao je Đukanović.

Takođe, često se dešava kako je rekao da partner napusti ženu koja onda ostavlja dijete, jer ne želi ili ne može sama da ga podiže.

” Neželjena trudnoća koja nije iz različitih razloga prekinuta, može da bude uzrok da se beba ostavi. Jedan od razloga bi mogao biti i neželjeni pol djeteta. Znamo da se kod nas često dešavalo da žene abortiraju zbog toga, pa mislim da je i to razlog jednog broja slučajeva napuštanja djece”, rekao je Đukanović.