Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore (UCG) i Crnogorski olimpijski komitet promovisali su aktivnosti u Centru za dijagnostiku u sportu u Nikšiću, piše zuns.me. 

Centar je sastavni dio Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, akreditovan od strane Ministarstva nauke i sistematizovan kao naučnoistraživačka institucija UCG. Osnovna funkcija Centra za dijagnostiku u sportu je istraživanje i transfer znanja u svrhu unapređenja ukupnog naučnog, nastavnog i stručnog rada u naučnom polju sportskih nauka i s njom povezanim naučnim granama i disciplinama.

Dekan Fakulteta doc. dr Stevo Popović i prodekan za nauku prof. dr Kemal Idrizović su istakli neophodnost razvijanja Centra za dijagnostiku u sportu i naglasili da se aktivnosti sprovode u laboratorijskim uslovima, kao i na terenu.

Predsjednik Upravnog odbora UCG i profesor na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje prof. dr Duško Bjelica najavio je proširenje aktivnosti Centra i u Univerzitetskom sportskom i kulturnom centru u Podgorici, kao i da će uskoro u ovom centru svi studenti moći da budu testirani na visoko preciznoj aparaturi koju posjeduje ovaj centar. Sa druge strane, zajedničke aktivnosti su najavili i predsjednik i sportski direktor Crnogorskog olimpijskog komiteta mr Dušan Simonović i Predrag Marsenić i predsjednik Studentskog sportskog saveza Crne Gore Boris Sekulić.

“Kroz projekte koje je moguće realizovati pružićemo podršku razvoju ovog Centra kako bi bio što bolje opremljen i kako bi ga učinili još boljim i značajnijim. Potrebno je i da bude stručno opremljen, jer rezultate do kojih se dođe u ovom Centru treba na jedan stručan način sagledati i pročitati i na osnovu njih dati smjernice za dalji rad funkcionisanja sportista, klubova, saveza”, kazao je Simonović.