Iz Cedisa naglašavaju da su Ski centri u Kolašinu danas uredno napojeni električnom energijom. U jutarnjim časovima došlo je do kraćeg ispada koji je urgentno saniran. Dalekvod je pod konstantnim nadzorom najstručnijih ekipa. • Pušten je 35kV dalekovod „Plužine – Mratinje”.
Bez napajanja je devet 35kV dalekvoda, međutim treba napomenuti da su ekipe na terenu da se oštećenja postepeno saniraju, kao i da za određena područja je obezbijeđeno napajanje iz alternativnih pravaca. Takođe, područja bez napajanja su mahom seoska sa manjim brojem aktivnih korisnika. Bez obzira na navedeno, ekipe ulažu vanredne napore da se probiju i saniraju pogođene dionice.
Bez napajanja: DV 35kV Kolašin-Ptič (bez napona Kos 1 i 2, Trebješica) DV 35kV Cetinje-Tunel Njeguši DV 35kV Šula-Crkvičko Polje napojene iz alternatinog pravca) došlo do izlivanja rijeka iz korita gdje bujice ugržavaju dalekovode, dok je na određenim lokacijama voda prodrla u trafo-stanice. Uslijedile su i obilne sniježne padavine na Sjeveru uz olujni vjetar koji nanosi rastinje na nadzemne vodove, usled čega je došlo do prekida na određenim dionicama.

Iz Cedisa takođe podsjećaju da je zbog intenzivnih padavina došlo do izlivanja rijeka iz korita gdje bujice ugržavaju dalekovode, dok je na određenim lokacijama voda prodrla u trafo-stanice. Uslijedile su i obilne sniježne padavine na Sjeveru uz olujni vjetar loših vremenskih uslova, sanaciju otežavaju teško prohodni putevi. Na pojedimim lokacijama intenzitet nevremena je bio takav da su oštećene
koji nanosi rastinje na nadzemne vodove, usled čega je došlo do prekida na određenim dionicama.
Bez obzira na poplavljene puteve, ekipa se danas probila do Žabljaka Crnojevića, sanirala oštećenja i obezbijedila redovno napajanje za to područje.