cedis niksic
Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 20. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:
u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Baljački Do, Vitasojevići, Višnjića Do;
u terminu od 8:15 do 14:50 sati: Drenoštica, Vitasojevići, Cerovo, dio Bogetića.
Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.