U Crnoj Gori je, prema podacima Centralne banke (CBCG), na kraju maja u blokadi bilo 19,38 hiljada preduzeća i preduzetnika, 0,24 odsto manje nego u aprilu.

Ukupan iznos duga na osnovu kojeg su blokirani računi je 930,12 miliona EUR, što je 0,86 odsto više nego u aprilu.

Koncentracija duga je, kako je saopšteno iz CBCG, relativno velika, tako da deset najvećih dužnika, odnosno 0,05 odsto ukupno evidentiranih, učestvuje sa 24,63 odsto u ukupnom iznosu blokade. Njima je blokirano 229,1 milion EUR.

Oko 45,44 odsto ukupnog iznosa blokade ili 422,67 miliona EUR otpada na 50 najvećih dužnika, koji čine 0,26 odsto svih evidentiranih.

U neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 1,53 hiljade dužnika čija je blokada iznosila 25,99 miliona EUR, što je 2,79 odsto ukupnog iznosa blokade.

Duže od godinu u blokadi je 17,86 hiljada kompanija ili preduzetnika, kojima je blokirano ukupno 904,12 miliona EUR.

Izvor: mina.