Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na odobrene kredite, koja obuhvata sve njihove troškove, u junu je pala 0,18 procentnih poena i iznosila je 7,98 odsto, pokazuju podaci Centralne banke, prenosi Antena M.

”Prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa u junu je oslabila 0,12 procentnih bodova na 7,23 odsto”, navodi se u Biltenu CBCG.

Kamatne stope na novoodobrene kredite u junu su pale, efektivna 1,03 procentna poena na 6,72 odsto, a nominalna 0,81 procentni bod na 5,96 odsto.

Kamatne stope mikrokreditnih finansijskih institucija (MFI) u junu su porasle po 0,01 procentni poen, pa je efektivna iznosila 24,65 odsto, a nominalna 20,77 odsto.

Kamatne stope MFI na novoodobrene kredite u junu su porasle, efektivna 0,26 procentnih poena na 25,47 odsto, a nominalna 0,23 procentna boda na 21,2 odsto.

Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na depozite u junu je bila 0,03 procentna poena manja i iznosila je 1,09 odsto.

Efektivne kamatne stope na depozite građana i preduzeća u junu su oslabile po 0,03 procentna poena na 1,44 odsto, odnosno na 0,66 odsto.

Razlika između aktivnih i pasivnih kamatnih stopa u junu je iznosila 6,89 procentnih poena i bila je niža nego u maju.

D.D.