Centar za afirmaciju romske i egipćanske populacije održao je uspješan sastanak sa partnerima za formiranje RE omladinskog parlamenta. Ovom prilikom su dogovorili naredne korake za realizaciju prve zvanične sjednice.
“Zahvaljujemo svima koji su danas bili na sastanku, samo zajedno možemo da utičemo i da promjenimo položaj romsko-egipcanske zajednice.“, naveli su iz Centar za afirmaciju RE populacije.