Mladi Nikšića

Odbor direktora Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica (CEDIS) je danas na I konstitutivnoj sjednici izabrao Miodraga Čanovića za predsjednika Odbora direktora ove kompanije, prenosi CDM.Odbor direktora Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica (CEDIS) je danas na I konstitutivnoj sjednici izabrao Miodraga Čanovića za predsjednika Odbora direktora ove kompanije, prenosi CDM.

Za članove novog saziva Odbora direktora CEDIS-a su izabrani: Dragan Laketić, Miodrag Čanović, Zoran Đukanović, Aleksandar Mitorvić i Snežana Šljukić.

Čanović je rođen je 1954. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu i srednju školu, a na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore diplomirao je 1977. godine. Poslovnu karijeru započeo je 1977. godine u nikšićkoj Željezari. Funkciju potpredsjednika SO Nikšić Čanović je obavljao od 1997. do 2002. godine, a od tada do 2004. radio je kao savjetnik u Republičkom sekretarijatu za razvoj. Funkciju pomoćnika ministra za energetiku u ministarstvu nadležnom za poslove energetike obavlja od 2004. godine . Radio je i aktivno učestvovao u realizaciji više značajnih projekata iz oblasti energetike. Bio je član Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore od juna 2008. godine. Prvi put je izabran za predsjednika Odbora direktora Crnogorskog elektrodistributivnog sistema u junu prošle godine.

CEDIS se u junu 2016. godine izdvojio iz Elektroprivrede Crne Gore i posluje kao samostalni pravni subjekat sa licencom za obavljanje poslova operatora distributivnog sistema. Osnovne djelatnosti CEDIS-a su: distribucija električne energije, izgradnja i održavanje distributivnih objekata i mreže. CEDIS distribuira električnu energiju za oko 380 hiljada korisnika na području Crne Gore.