Ukupna potrošnja struje u januaru 2017. godine veća za oko deset odsto u odnosu na decembar 2016. godine, kazao je za Pobjedu generalni direktor Direktorata za energetiku u Ministarstvu ekonomije Miodrag Čanović.

 

On je ocijenio da je postalo uobičajeno da su računi za električnu energiju u januaru u prosjeku najveći u odnosu na čitavu godinu, zbog niza razloga.

“Ove godine smo imali izuzetno niske temperature što je uslovilo značajno rekordnu potrošnju, mnogo veću u odnosu na projekcije”, kazao je Čanović.

Povećanje naknade za obnovljive izvore energije neće povećati ukupnu konačnu cijenu električne energije, pokazale su analize Elektroprivrede i Ministarstva ekonomije rađene na osnovu komparacije računa za električnu energiju iz decembra prošle godine i januara ove godine.

Čanović kaže da su urađene projekcije na osnovu prvih pokazatelja u januaru ove godine i na osnovu parametara koji su ušli u obračun fakture za električnu energiju u decembru prošle godine.

“Analiza je pokazala da se odstupanje između iznosa na računu iz decembra prošle godine i računa za januar ove godine u zavisnosti od potrošnje kreće i do minus 18 odsto. Naime, ova analiza je pokazala da će iznosi računa za električnu energiju za najveću grupu potrošača koji troše do 300 kilovatčasova u januaru za istu potrošnju iz decembra prošle godine biti manji čak i do 18 odsto”, objasnio je Čanović.

On je podsjetio da je ovo umanjenje rezultat novih odluka Regulatorne agencije za energetiku i primjene novih, kako je kazao, u potpunosti na tržištu zasnovanih, a socijalno bitno osjetljivih zakonskih rješenja.