Site icon Mladi Nikšića

Budžetom 8,5 miliona eura za Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja je predlogom budžeta za narednu godinu dobilo 8,5 miliona EUR, što je za oko 50 posto više u odnosu na nekadašnji najveći budžet tog resora.

Kako je saopšteno iz tog resora, povećanjem budžeta za narednu godinu prepoznat je značaj nauke u društvu, kao i činjenica da ekonomski razvoj mora biti zasnovan na znanju, istraživanju i inovacijama.

Resorna ministarka Biljana Šćepanović rekla je da tim budžetom zajednica za koju je zaduženo Ministarstvo nauke može da bude zadovoljna, ali da je sada odgovornost na strani te zajednice.

“Vjerujem da će zajednica umjeti da prepozna značaj ovakvog budžeta i da u potpunosti iskoristi sredstva”, kazala je Šćepanović.

Iz Ministarstva su naveli da će takvim značajnim uvećanjem budžeta intenzivirati podršku naučnoistraživačkoj i inovativnoj zajednici.

“Opredijeljena sredstva za naučnoistraživačku zajednicu omogućiće pokretanje konkursa za sufinansiranje nacionalnih projekata, sufinansiranje doktorskih istraživanja, ali i drugih programa i projekata od značaja i interesa za naučnoistraživačku zajednicu Crne Gore”, kazali su iz Ministarstva.

Kako su dodali, inovaciona zajednica će takođe dobiti podršku, posebno imajući u vidu da će Fond za inovacije u narednoj godini biti u potpunosti operativan, kao i da će značajan novac koji je opredijeljen Predlogom budžeta biti podijeljen putem konkursa zainteresovanoj inovacionoj zajednici.

Iz Ministarstva su ukazali da je predloženim budžetom odobren novac za podršku učešću u međunarodnim programima za inovacije.

Prema njihovim riječima, u dijelu Kapitalnog budžeta za narednu godinu planirano je 1,2 miliona EUR za potrebe adaptacije objekta u kome će biti smješten Naučno-tehnološki park Crne Gore.

“Uz ovaj novac i dodatno finansiranje od donora kroz drugu fazu projekta “Norveška za vas”, EU IPA projekta tehničke podrške implementaciji Strategije pametne specijalizacije i predstojeću IPA grant šemu za projekte u oblastima pametne specijalizacije, ukupna raspoloživa sredstva za nauku i inovacije za narednu godinu premašiće deset miliona EUR”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su naveli da je povećanjem budžeta za narednu godinu prepoznat značaj nauke u društvu, kao i činjenica da ekonomski razvoj mora biti zasnovan na znanju, istraživanju i inovacijama.

Exit mobile version