https://mladiberana.me/deficit-budzeta-400-miliona-eura/

Budžet za narednu godinu, prema njegovom nacrtu koji je sačinilo Ministarstva finansija i socijalnog staranja, iznosi 2,46 milijardi EUR, potvrdilo je Danu više izvora bliskih izvršnoj vlasti.

Nacrt budžeta će danas biti razmatran na nadležnim komisijama, a kasnije i na sjednici Vlade na kojoj bi predlog trebalo da bude usvojen.
Krajnji rok za slanje predloga budžeta u Skupštinu je ponedjeljak.
Nacrtom budžeta, koji može da pretrpi određene izmjene na komisijama i Vladi prije konačnog usvajanja, nije predviđeno novo zaduživanje, ali je ostavljen prostor da Vlada može pozajmiti novac u slučaju povoljnih okolnosti na tržištu za potrebe refinansiranja postojećih kredita.
U narednoj godini je za otplatu starog duga koji dolazi na naplatu dogodine, Ministarstvo finansija, na čijem čelu je Milojko Spajić, predvidjelo oko 300 miliona EUR, što je oko 135 miliona manje nego u ovoj godini.
Budžet za narednu godinu je, kako su kazali izvori Dana, razvojni i odraz je reformskog programa Evropa sad, koji predviđa bolji životni standard, rast minimalne zarade sa 250 na 450 EUR, pravednije oporezivanje, ukidanje doprinosa za zdravstvo za zaposlene.
Budžetom je predviđen rast plata za sve zaposlene u prosjeku preko 17 odsto, u zdravstvu za dodatnih 12 procenata, povećanje Agrobudžeta, povećanje kapitalnog budžeta 108 odsto, veća izdvajanja za penzije i socijalna davanja zbog usklađivanja
primanja.
“Finansiranje reformskog programa Evropa sad predviđeno je bez novog zaduživanja, a koji u srednjem i dužem roku donosi još veće efekte za budžet i benefite za građane. Finansiranje planiranih nedostajućih sredstava predviđeno je iz depozita i iz već postojećih kreditnih aranžmana. Ostavlja se samo prostor za zaduživanje jedino ukoliko budu uslovi na tržištu povoljniji da se refinansira neki od nepovoljnih starih kredita”, kazao je Danu jedan od izvora.
Prema nacrtu u narednoj godini je predviđeno nepogoršavanje deficita budžeta iz ove godine od
oko 3,8 odsto i pored sveobuhvatne reforme koja Crnu Goru svrstava među države sa najnižim opterećenjem na zarade, iako je po visini tih dažbina bila lider u regionu i šire.
Za devet mjeseci ove godine deficit je smanjen na 1,4 odsto, a predviđen na oko 3,8 odsto za cijelu godinu.
Nacrtom je predviđen veći iznos sredstava za Fond zdravstva i pored ukidanja zdravstvenog osiguranja za građane.
Predviđena je i veća naplata prihoda, a izdaci budžeta veći su zbog dodatnog povećanja plata zdravstvu, kapitalnog budžeta, usklađivanja u rastu penzija i socijalnih davanja, većeg izdvajanja za odbranu u skladu sa obavezama za NATO kontribuciju.