Hotelska grupa (HG) Budvanska rivijera završila je prvi kvartal sa neto gubitkom od oko dva miliona eura, oko 62 odsto većim u odnosu na uporedni period, prenosi Mina.

Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, poslovni prihodi preduzeća na kraju marta pali su 2,2 puta na 583,35 hiljada eura.

Poslovni rashodi su u odnosu na uporedni period smanjeni 3,2 odsto na 2,57 miliona eura. Na troškove zarada, naknada i ostale lične rashode se odnosilo 1,44 miliona eura.

Na troškove materijala odnosi se 149,29 hiljada , a amortizaciju i rezervisanja 410,14 hiljada eura. Ostali poslovni rashodi iznosili su 568,2 hiljade eura.

Ukupna aktiva Budvanske rivijere na kraju marta vrijedila je 148,53 miliona eura i bila je 1,4 puta manja nego u uporednom periodu.

Neraspoređena dobit preduzeća na kraju marta iznosila je 4,06 miliona, dugoročna rezervisanja i obaveze 6,05 miliona, a kratkoročne obaveze 2,3 miliona eura.

Odložene poreske obaveze iznosile su 5,2 miliona eura.

Prema podacima Centralne depozitarne agencije (CDA), Vlada posjeduje 41,64 odsto akcija kompanije, AIK banka 15,23 odsto, Fond penzijsko-invalidskog osiguranja 12,82 odsto, Stratex Development 9,4 odsto, Stratex hospitality Beograd 5,83 odsto i Zavod za zapošljavanje 4,27 odsto.

Ostali dioničari imaju manje od jedan odsto udjela u preduzeću.

loading…