vesna bratić

Ministarka resora Vesna Bratić kazala je da Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta planira da mijenja nastavni program pa je na osnovu toga poručila da studenti Fakulteta za za crnogorski jezik i književnost (FCJK) ne treba da se plaše da će njihovo studiranje biti prekinuto.

Ona je to navela odgovarajući na pitanja poslanika u Skupštini.
Poslanik Demokratskog fronta (DF) Dejan Đurović pitao je dokle se stiglo sa izmjenom nastavnog plana za osnovne i srednje obrazovanje kojom bi se vratili u obaveznu literaturu Desanka Maksimović, Meša Selimović, Aleksa Šantić, Petar II Petrović Njegoš, pisci koji su bili uklonjeni.
On je rekao da je poznato da je nakon 2011. godine “program nastave prilagođen jednom ideološkom projektu koji sprovodi Demokratska partija socijalista (DPS)”.
„Programi za književnost pokazuju šta je uradila antisrpska kampanja u proteklih 15 godina“, kazao je Đurović.
Bratić je, odgovarajući na pitanje, kazala da uklonjeni autori spadaju u sam vrh južnoslovenske književnosti i dodala da namjeravaju da mijenjaju nastavni program.
“Da, namjeravamo i mijenjaćemo nastavni program. Razlozi zbog kojih su uklonjeni iz lektire su više nego jasni”, kazala je Bratić.
Bratić je navela da se u osnovnoj školi čitaju djela Desanke Maksimović u petom i osmom razredu, Alekse Šantića u osmom i devetom razredu.
“Odlomak iz djela Meše Selimovića “Derviš i smrt” čita se u osmom razredu, Petar II Petrović Njegoš se čita u sedmom i osmom razredu”, navela je Bartić.
Ona je kazala da kada su u pitanju srednje škole, Petra II Petrovića Njegoša učenici izučavaju u drugom i u četvrtom razredu.
Bratić je rekla da, s obzirom na to da su Ministarstvu dostavljene brojne primjedbe stručne i laičke javnosti, planiraju da izvrše sistematičnu, obuhvatnu i cjelishodnu reviziju više predmetnih programa a, između ostalog, i predmeta crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost.
Ona je kazala da je na crnogorski jezik bilo previše nasrtaja.
„Borba za FCJK je borba za očuvanje identiteta naših građana i države“, poručila je Vuksanović Stanković.
Bratić je, odgovarajući na pitanje Vuksanović Stanković, kazala da status pomenute ustanove nije u nadležnosti Ministarstva, već osnivača, odnosno Vlade, koja jedina može donijeti akt o osnivanju ili ukidanju tog ili bilo kojeg drugog fakulteta.
„Sve obaveze prema FCJK su izmirene u skladu sa zakonom i biće i ubuduće izmirivane uredno“, poručila je Bratić.
Ona je kazala da se trenutni status ustanove neće mijenjati, kako je saopšteno ranije na sjednici Odbora za prosvjetu.
„Studenti FCJK ne treba da imaju bojazan da bi njihove studije mogle biti prekinute ili ugašene“, poručila je Bratić.
Vuksanović Stanković je upitala Bratić da li priznaje crnogorsku naciju i jezik.
Bratić nije željela da odgovori na postavljeno pitanje, jer, kako je dodala, to nijesu dopunska pitanja.
Poslanik Demokratske Crne Gore Momo Koprivica pitao da li je u slučaju sklapanja ugovora u javno-privatnom partnerstvu za pružanje smještaja studenta u Nikšiću 2016. godine ispoštovana zakonska procedura, ili da li su registrovali manjkavosti u tom postupku na koje treba reagovati pravnim putem.
Poslanik Socijaldemokrata (SD)Damir Šehović pitao je da li Ministarstvo planira da ugasi FCJK.
On je rekao da bi obračun sa FCJK bio obračun sa zdravim razumom, crnogorskim jezikom, kulturom i identitom i građanskom Crnom Gorom.
Bratić je ponovo odgovorila da Ministarstvo neće donijeti odluku za ukidanje FCJK.
“Ovaj fakultet je privilegovan u odnosu na ostale fakultete jer jedini finansira Vlada. I to dobro finansira”, kazala je Bratić.
Ona je poručila da priznaje Crnu Goru.
Šehović je kazao da je u odgovoru Bratić iznijeto nekoliko činjenica koje ne stoje.
“Jer nije plaćena do jutros rata za FCJK za mart i nije tačno da ste imali blagonaklon prema ovom fakultetu”, naveo je Šehović.
On je kazao da će ostati upamćen kao ministar za vrijeme čijeg mandata je donijeta odluka o besplatnim osnovnim i master studijama, kao i najveće povećanje zarada prosvjetnim radnicima u novijoj istoriji.
“A vi ćete ostati upamćeni kao prva ministarka u istoriji Crne Gore koja je za sebe ustvrdila da je ženski četnik i da su crnogorci dostojni prezira zato što su pristali da se nad njima vrši etički inžinjering”, zaključio je Šehović.
Poslanica DPS-a Aleksandra Vuković pitala je Bratić da li je upoznata sa radom i doprinosom institucije FCJK i smatra li, kao univerzitetska profesorica, da je ova ustanova odgovorila zadatku Vlade koja je osnovala, da razvija i učvršćuje crnogorski identitet, sa posebnim akcentom unapređenje montenegristike kao njegove važne karike.
Bratić je odgovarajući na pitanje kazala da Ministarstvo ima izričito afirmativan stav prema razvijanju crnogorskog identiteta i kulture i podržava doprinos svih institucija koje su angažovane na tom polju.
“Međutim, kada sagledamo neke primjere izdavaštva FCJK, moramo se zapitati u kojoj mjeri su korisni. Pomenuli su afirmativne primjere, vjerovatno su morali da popune program. Pomenuću neke primjere koji nijesu afirmativni, poput zbirke kolumni Milorada Nikčevića”, navela je Bratić.
Ona je kazala da se ne može shvatiti na koji način to predstavlja kao utvrđivanje crnogorskog ili građanskog identiteta, posebno jer su, kako je navela, te kolumne prepune šovinističkih ideja.
Poslanica DPS-a Suzana Pribilović pitala je da li su utvrđeni pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva i Uprave za sport i mlade.
Ona je kazala da su brojni bivši zaposleni u prethodnom Ministarstvu nezakonito ostali bez posla.
Bratić je odgovorila da je u Ministarstvu i Upravi za sport zaposleno 196 osoba.
“Zatim zaposleni koji su ostvarili naknadu od 12 mjeseci po osnovu prestanka mandata, 15 osoba. Ostalih 178 su preuzeti odlukom o preuzimanju, a sve u skladu sa uredbom o organizaciju i načinu rada državne uprave”, kazala je Bratić.
Poslanik DPS-a Dragutin Papović je pitao ko je i zašto obustavio finsiranje FCJK od 24. decembra do 17. marta ove godine.
On je rekao da je Bratić u dostavljenom pisanom odgovoru navela da je njegovo pitanje pogrešno postavljeno i da su isplaćivane plate.
“To niko nije ni sporio. Međutim, obustavljene su isplate koje omogućavaju funkcionisanje fakulteta”, kazao je Papović.
Bratić je kazala da bi bili više nego zadovoljni kada bi prethodna vlat vratila novac koji je “nedomaćinski trošila”.
Odgovarajući na pitanje Papovića, Bratić je navela da nijesu tačni navodi iz pitanja da je obustavljeno finansiranje od 24. decembra prošle godine do 17. marta.
“Ono što je tačno jeste da organi rukovođena FCJK nijesu dostavili finansijski plan za 2021. godinu, kao ni finansijski izvještaj za prošlu godinu”, rekla je Bratić.
Ona je najavila da će Ministartvo imenovati nezavisnog revizora u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja i načina na koja se budžetskim sredstvima raspolagalo u prošlosti i trenutno.
Papović je pitao Bratić da li misli da su u Srebrenici desio genocid.
Bratić je rekla da dopunsko pitanje nema nikave veze sa finansiranje FCJK i da zbog toga neće da odgovori.