Koordinator Socijaldemokrata Crne Gore Ivan Brajović smatra da je Povorku ponosa u Nikšiću trebalo dozvoliti i obezbijediti.

Digitalni tim Socijaldemokrata Crne Gore pokrenuo je kampanju “Pitajte Ivana” na društvenoj mreži Facebook. Najavljeno je da će kampanja trajati nekoliko dana, a da će Brajović lično odgovarati na pitanja o svom političkom angažmanu, političkoj situaciji u Crnoj Gori, kao i o programunjegov partije.

Među prvima mišljene o Paradi ponosa u Nikšiću i pogled na LGBT osobe zatražio je Stevan Milivojević, direktor u ostavci LGBT Foruma Progres i član vladinog Savjeta za zaštitu od diskriminacije.

“Samo naše opredjeljenje kao partije koja njeguje socijaldemokratske vrijednosti govori dovoljno o našem stavu prema LGBT osobama. Mi u Socijaldemokratama nijesmo skloni podjeli i karakterisanju ljudi po bilo kakvom osnovu, pa ni po osnovu seksualne orijentacije. I u Statutu naše partije kao osnovno načelo definisali smo “poštovanje čovjeka, njegovog dostojanstva, prava i sloboda, nezavisno od njegove nacionalne i vjerske pripadnosti, pola, seksualne orijentacije, socijalnog statusa, političkog uvjerenja ili drugih posebnosti””, odgovorio je Brajović.

On smatra, a ističe da je to i stav partije, da LGBT osobe moraju uživati sva prava koja uživa i ostatak populacije u Crnoj Gori.

Takođe, ističe da nijedno opredjeljenje, pa tako ni seksualno, ne smije biti razlog za dovođenje u inferioran položaj bilo koga.

“Što se tiče zabrane održavanja Povorke ponosa u Nikšiću, mogu Vam saopštiti da sam zabrinut zbog razloga zabrane. Zabrinut sam zbog činjenice da je crnogorsko društvo jednim dijelom toliko agresivno protiv tog događaja. Zabrinut sam zbog informacija o prijetnjama razne vrste, koje su dovele do toga da čelnici Uprave policije, shodno bezbjedonosnoj procjeni, zabrane održavanje tog događaja. Smatram da su institucije sistema dužne da svako uredno prijavljeno okupljanje dozvole i obezbijede sigurnost okupljenima””, rekao je Brajović.

M.M.