Romi i Egipćani ne smiju ostati na marginama društvenih zbivanja, mora im se pružiti veća i obuhvatnija podrška kako bi se unaprijedio njihov položaj, a njihova inkluzija u crnogorsko društvo jedan je od glavnih zadataka nove administracije, kazala je ministarka zdravlja dr Jelena Borovinić Bojović tokom ministarskog sastanka zemalja zapadnog Balkana posvećenog Integraciji Roma.

Borovinić Bojović je tokom onlajn sastanka poručila kako bi integracija ove osjetljive populacije bila što uspješnija, čitava društvena zajednica mora biti uključena i nepodijeljena.
”Problemi Roma su problemi naših građana koji žive sa nama, a ne pored nas. Njihova prava i potrebe moraju biti predmet kontinuirane, uvezane aktivnosti mješovitih, državnih i lokalnih institucija različitih profila. Ovo je jedini način da zaista dođemo do cilja koji smo zacrtali, a to je potpuno uključivanje ove manjinske zajednice u crnogorsko društvo”, kazala je ministarka zdravlja.
Ministarka je saopštila da je Vlada Crne Gore posvećena kreiranju i implementaciji politika za brže i potpuno socijalno uključivanje, kao i poboljšanje ekonomskog položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, kao i da se potpisivanjem “Deklaracije Partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma u sklopu Procesa Proširenja EU“, obavezala da će još više i ozbiljnije raditi i pojačati napore za ostavarivanje potpune ravnopravnosti i integracije Roma.
”Mišljenja sam da bi svi trebalo planiranjem javnih politika da stvorimo uslove u kojima može nesmetano doći do procesa kvalitetne inkluzije, a što će implicirati sadržajniji život i dovesti do ukljanjanja diskriminatornih barijera u odnosu na Rome, u svim sferama njihovog bitisanja i djelovanja, a posebno u oblasti stanovanja, zdravstva, obrazovanja, rada i socijalnog staranja. Potrebno je dati zajednički, ukupnodruštveni doprinos kako bi se pripadnici romske i egipćanske populacije osjećali kao ravnopravni pripadnici naše zajednice. Oni to mogu postati samo ukoliko budu imali jednake mogućnosti kao ostali, odnosno, ako izgradimo društvo jednakih šansi i socijalne pravde. A ovo jesu istinski prioriteti aktuelne Vlade prof. dr Zdravka Krivokapića”, poručila je dr Borovinić Bojović.
Ministarka je kazala i kako je u vremenu velikih izazova, uzrokovanih pandemijom koronavirusa i složenim ekonomskim prilikama, potrebno više nego ikada posebnu pažnju posvetiti zaštiti ljudskih prava i sloboda, te da samo tako možemo računati na bolju budućnost i istinski napredak.
Dr Borovinić Bojović je saopštila i da će domaćin trećeg ministarskog sastanka o integraciji Roma, koji će se održati naredne godine, biće Vlada Crne Gore.