mladi nk

“To nam bješe potonje gledanje vrnula se okle je i došla a ja gatnjik u rukama grčim. Obuh buce na bangljive noge pasalo je već dvades godina u pojatu urivak zaturih a demižanu ispih sve do samog dna.” Marinko Jovanov Pavićević “Gorčine Gorčinove”,izdavač “More” Tivat 2019.g. 
Baćo M. “Nad tajnom”, roman, izdavač Pergamena, Podgorica , objavljen 1996,g., pisan i napisan 1969. u Tuzli, na “mrtvoj straži”, pri ljetnoj mjesečini. – odlomak – “Kad si mi pisala da me ludački voliš, ludački sam se nadao svom postojanju. Sad vidim da je to bila moja Božja kazna. Kažu – da Svevišnji ostavlja ljudskom stvoru onoliko patnje koliko može da izdrži. Ja ću ovu Božju kaznu izdržati dok dišem, zato što će Svevišnji biti sa mnom svaki dan na javi, a ja sa tobom cio život u snu. Za našu Istinu koju nijesmo našli, ili nam nije bila suđena, za blagoslov i prokletstvo tvom “ljubljenom”, za Čistilište koje smo zajedno prošli, za Pakao koji ću sam proći, za Raj u koji nikada biti nećemo, za Zelenu rijeku koja nam je ukradena, ZA NEZABORAV.” “Moj “ljubljeni”, voljećeš me zauvijek, do kraja života. I ja tebe. Tvoja i ničija više.” Tako je bilo, još je malo ostalo, jer bolujem od bolesti od koje se umire “s nogu”, ili, u najboljem slučaju, u snu.