mladi nk

Najslađa je pobjeda u porazu, i u sportu i u životu. U životu, tek. Košarkaši su nas sinoć naučili kako se može disati “jednom dušom”, kad im je volja i želja uprta ka istom cilju. Kao da su svi rođeni pod “Orlovim kršem”, hoću reći u srcu Crne Gore, a naročito onaj sa drugog kontinenta, koji je zato bio ponajbolji među. najboljima. Samo im treba “usaditi” u svijest da od prve sekunde igraju, kao da je poslednja i odlučujuća!!!