Univerzitet Crne Gore ima pozitivan finansijski rezultat i stabilan je, saopšteno je nakon usvajanja Konsolidovanog izvještaja o novčanim tokovima i Izvještaja o neizmirenim obavezama za 2016. godinu na sjednici Upravnog odbora.

“Možemo da konstatujemo da Univerzitet Crne Gore nakon reforme nastave i modela studiranja, administrativnog i finansijskog poslovanja, ali i etabliranja novog integrisanog modela, uspješno posluje već drugu godinu zaredom“, kazao je predsjednik Upravnog odbora, Duško Bjelica.

On je podsjetio da je prethodni trogodišnji reformski period značio izlazak iz dužničke i krize upravljanja, i da je dug Univerziteta sa više od šest miliona sveden na 1.169.804,19 eura.

“Izmirili smo dugovanja prema zaposlenima, i to na ime povećanja plata koje nije isplaćivano od 2009. do 2012. godine, dugovanja za rad preko norme i spoljnim saradnicima Univerziteta, kao i četvorogodišnja dugovanja profesorima emeritusima. Namiren je i najveći dio duga za poreze i doprinose takođe iz prethodnog perioda, dok su sa Poreskom upravom usaglašene poreske evidencije obračunatih i plaćenih poreza i doprinosa“, naveo je Bjelica.

On je kazao da su ukupni primici Univerziteta u prošloj godini iznosili 31.825.742,90 eura, a izdaci 29.255.643,73 eura.

„Na početku perioda, odnosno 1. januara 2016. raspolagali smo gotovinom u iznosu od 4.479.496,40 eura, a na kraju perioda sa 7.049.595,57 eura“, rekao je Bjelica, navodeći da je realizovano sve što je bilo u Finansijskom planu.

Bjelica je kazao da svi podaci ukazuju na domaćinsko i racionalno poslovanje, a to potvrđuje i ušteda od devet odsto.