Biometeorološke prilike uticaće nepovolјno na bolesnike sa srčanim i reumatskim tegobama, kao i na astmatičare.

Kod osjetlјivih osoba mogu se javiti razdražlјivost i glavobolјa.