2.320 novih naslova

Centralna univerzitetska biblioteka obogatila je svoj fond u 2020. godini sa 2.229 naslova monografskih publikacija, odnosno 3.072 primjerka, kao i sa 91 naslovom periodičnih publikacija, odnosno 2.401 brojem časopisa i novina.

Među novim monografskim publikacijama izdvaja se veliki broj recentne stručne i naučne literature iz oblasti nauke i umjetnosti koja se izučava na Univerzitetu Crne Gore, kao i doktorske disertacije i magistarski radovi koji su prošle godine odbranjeni na našem Univerzitetu, dok se među periodičnim publikacijama mahom ističu stručni domaći i međunarodni referetni časopisi.
S obzirom na to da su bibliotekari prethodnih 12 mjeseci realizovali skoro 7.000 bibliografskih zapisa u sistemu COBISS, u lokalnoj bibliografskoj bazi Centralne univerzitetske biblioteke na kraju godine bilo je skoro 120.000 bibliografskih zapisa, što lokalnu bazu CUB čini jednom od najvećih u Crnoj Gori.
Pored toga, Biblioteka je do januara 2021. godine u Digitalni repozitorijum, odnosno u sistem E-teze, pohranila 232 doktorske disertacije od ukupno 373 odbranjene na UCG.
Elektronski katalog Centralne univerzitetske biblioteke u 2020. godini bogatiji je za 2.337 članaka sa linkom do punog teksta, zahvaljući čemu je sada dostupno više od deset hiljada (11.434) e-članaka koje mogu pretraživati i koristiti studenti, akademsko osoblje, istraživači i ostali korisnici Biblioteke.
Riječ je o stručnim i naučnim tekstovima koji su objavljeni u časopisima koje izdaju Univerzitet Crne Gore i relevantni univerziteti iz regiona, zatim o člancima crnogorskih istraživača objavljenim u eminentnim svjetskim časopisima, kao i ostalim člancima koji su prikupljeni u skladu sa zahtjevima bibliotečkih korisnika.
Na ovaj način omogućeno je brže i lakše pretraživanje i korišćenje stručnih i naučnih informacija neophodnih na svim nivoima visokog obrazovanja i u oblastima naučnog istraživanja.
Za sve nedoumice u vezi sa načinom pretraživanja i korišćenja navedenih baza podataka korisnici mogu kontaktirati bibliotekare Centralne univerzitetske biblioteke.
Izvor: UCG