Site icon Mladi Nikšića

Biblioteka obilježila Međunarodni dan djeteta sa nikšićkim mališanima

Generalna skupština UN ustanovila je 1954. godine ,,Međunarodni dan djeteta“ koji se obilježava 20. novembra. Dječija prava su utvrđena Konvencijom o pravima djeteta od strane Generalne skupštine UN 1989. godine, sa osnovnim principima na pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes djeteta, pravo na participaciju i pravo na nediskriminaciju. Konvencija o pravima djeteta je najratifikovaniji dokument o ljudskim pravima u cijelom svijetu i potreban je permanentan rad na njenoj promociji.

JU Narodna biblioteka ,,Njegoš “ Nikšić u svom programskom konceptu organizuje aktivnosti posvećene dobrobiti djece i prava ,,malih-velikih ljudi“. Tim povodom su bibliotekari Katica Grozdanić, Novica Bukilić i Lucija Strunjaš osmislili i kreirali prezentaciju na temu ,,Prava djeteta” i ugostili učenike V razreda JU OŠ ,,Mileva Lajović Lalatović” pod mentorstvom profesorica razredne nastave Marine Knežević i Nataše Barjaktarović i mališane iz vrtića ,,Osmijeh“ u pratnji vaspitačice Slavice Radojević i primjerima ukazali na potrebu poštovanja prava djece i njihove uloge u društvu.
UN preporučuje da se ovaj dan obilježi kao dan prijateljstva i razumijevanja među djecom. Program je dio novembarskog repertoara Nikšićka kulturna scena 2022.

Exit mobile version