Uprava za inspekcijske poslove je kod Ministarstva prosvjete inicirala potrebu zakonskog uređivanja pitanja organizovanog rada sa djecom u Crnoj Gori, prenosi RTCG.

Inspektori su u opširnom izvještaju objasnili da postoje zakonska ograničenja koja ih sprečavaju da djeluju kada je u pitanju rad nelicenciranih predškolskih vaspitno obrazovnih ustanova, kojih u Crnoj Gori ima 26.

“Kad su u pitanju razni oblici bavljenja djecom pod šifrom privredne djelatnosti kao što su igraonice, rođendaonice, čuvanje djece, razni vidovi animacije djece, divlji vrtići u i izvan vjerskih zajednica… sa čim su se u konkretnom nadzoru susreli inspektori Uprave za inspekcijske poslove, uslovljavanje početka rada prethodno pribavljenim odobrenjem za obavljanje djelatnosti ne postoji, jer ne postoji poseban propis kojim je to predviđeno”, piše u izvještaju.

Upravo u nedostatku normativnog uređenja ovakvih oblika organizovanja raznih aktivnosti u vezi sa djecom, Uprava na čijem je čelu Božidar Vuksanović vidi razlog koji uslovljava pojavu nelicenciranih “vrtića”.

“Ako se navedenom doda da se sadržaj šifre djelatnosti, pod kojim se registruju privredna društva i NVO koje se bave djecom, sa jedne strane, i sadržaj onoga što faktički rade sa djecom, sa druge strane, u potpunosti ili najvećem dijelu ne poklapaju, postavlja se pitanje kako to kvalifikovati, kao i nedoumica ko je nadležan da u vezi sa tim izvrši inspekcijski nadzor. Uz to, nepovredivost stana, predviđena kao ustavni postulat, umnogome umanjuje efikasnost utvrđivanja pojave nelegalnog rada sa najmlađima”, precizira se u dokumentu.

Imajući, dakle, u vidu ova dva aspekta pravna neuređenost svih oblika organizovanog okupljanja djece, te ustavni postulat nepovredivosti stana, kao i, od ne manjeg značaja, pravno shvatanje suda u predmetnoj stvari može se osnovano zaključiti da su djeca u Crnoj Gori u velikoj mjeri nezaštićena i izložena mogućim zloupotrebama, poručuju iz Uprave.

“Tome doprinose sami roditelji, koji olako povjeravaju svoju djecu na čuvanje, animaciju i dnevni kraći boravak, sa ili bez usluge ishrane i spavanja, raznim registrovanim i neregistrovanim fizičkim i pravnim licima. Međutim, kako se takvim pristupom roditelja nimalo ne umanjuje odgovornost države da obezbijedi zaštitu djece i njihovih interesa, Uprava je kod nadležnog ministarstva inicirala potrebu zakonskog uređivanja pitanja organizovanog rada sa djecom u Crnoj Gori”, navode prosvjetni inspektori.